Melett Product Bulletin 590 – February 2020

GTB2056VL Actuator (REA), GTB1749VK Actuator (REA), GTA1852VK Actuator (REA), GTA1852VK Actuator (REA), GTB1746V Actuator (REA), GTB1752VK Actuator (REA), GTA2260VK Actuator (REA), GTB2056LVK Actuator (REA)