Turbo Parts Bulletin 381 – January 2016

Audi 2.0D BV43 – Core Assembly, BMW 2.0D GTB1752VK – Core Assembly, Audi 2.7L K04 – Core Assembly, Iveco 3.0D GTA2260V – Compressor Wheel, Toyota 2.5D CT16 – Compressor Wheel