Melett Product Bulletin 463 – November 2017

Volkswagen 1.2L RHF3 – Core Assembly, Volkswagen 1.2L RHF3 – Bearing Housing, Volkswagen 1.2L RHF3 – Shaft & Wheel, Volkswagen 1.2L RHF3 – Compressor Wheel (MFS)